Regeringen: Flere gyngestativer på vej i strandkanten

Regeringen præsenterer mandag middag i Nr. Snede et udspil om ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der bl.a. skal gøre livet lettere for ejere af strand-grunde.

Strandbeskyttelseslinjen er i dag en forbudszone, hvor de 60.000 lodsejere, der har en ejendom indenfor strandbeskyttelses- og klitfredningszonen på 300 meter fra kysten

ikke må opsætte et gyngestativ eller terrasse uden tilladelse. En børnehave må ikke bygge en bålhytte, eller en kajakklub må ikke opsætte et skur uden tilladelse, hvis de ligger indenfor 300 meter fra vandet.

Det vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen foreslå ændret.  Forslaget er del af regeringens vækstudspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark”, der præsenteres i dag i Nr. Snede.

I dag betyder reglerne om strandbeskyttelseslinjen, at myndighederne hvert år behandler godt 1.000 ansøgninger om dispensation fra lodsejere, børnehaver, klubber og kommuner. I 2014 traf Naturstyrelsen afgørelse i 1.050 sager, hvoraf 800 fik dispensation, mens 160 fik afslag, og 80 fik en kombination af dispensation og afslag.  

- Jeg vil bo i et land, hvor man ikke skal spørge myndighederne om lov til at bygge en sandkasse til sit barn. Strandbeskyttelseslinjens forbudszone skal blødes op.  Kommuner, foreninger og erhvervsliv skal bedre kunne bruge vores havne og udendørsarealer til at give danskerne flere tilbud om at nyde naturen. Det kan vi sagtens gøre, uden vi spolerer vores åbne kyster, siger Eva Kjer Hansen, der vil indkalde Folketingets partier til forhandlinger i december med henblik på, at der kan fremsættes et lovforslag i foråret.

 

Fakta om strandbeskyttelseslinjen