TV der bevæger dig

100 tons jord fjernes efter lastbil-uheld

En væltet lastbil har hele dagen generet trafikken på den sønderjyske motorvej nord for Christiansfeld. Der lækkede 600 liter dieselolie ved uheldet - og ca. 100 tons jord skal graves væk.

Den væltede lastbil og anhængeren blev rejst midt på formiddagen. NU graves 100 tons jord væk.

Elo Christoffersen har lagt dette foto fra dagens uheld på TV SYDs Facebook-side.

1 af 2

Uheldet skete kl. 5.27, da en tysk lastbil kørte af motorvejen i nordgående retning. Lastvognstoget væltede ned ad en lille skrænt - og der løb dieselolie ud fra lastbilens tank.

Lastbil og anhænger blev rejst midt på formiddagen. Men olien havde forurenet en del jord, som skal graves væk.

Det ene spor på motorvejen har derfor været spærret det meste af dagen. Det har givet mindre forsinkelser for den nordgående trafik.