15.000 styren-arbejdere skal undersøges

Efter der i 2011 blev afsløret ganske alvorlige arbejdsskader på den jyske vindmøllefabrik LM Wind Power, skal et stort forskningsprojekt nu kortlægge, hvor farligt det er at arbejde med kemikaliet styren.

I alt skal 15.000 arbejdere undersøges, skriver Fagbladet 3F.

Det ødelagde helbredet for mange af de ansatte at have arbejdet med styren uden at være tilstrækkeligt beskyttede, og selvom sagen fra LM Wind Power er den største af sin art her i landet, så har styren været flittigt brugt i plastindustrien de seneste 40 år.

På 500 danske glasfibervirksomheder har der i denne periode været 75.000 ansatte. 15.000 af disse har netop modtaget et spørgeskema med posten.

- Vi vil undersøge sammenhængen mellem arbejdet med styren og tilfælde af kræft. Det vil give et rigtigt godt grundlag til at vurdere, om lovgivningen skal ændres på området, siger Mette Skovgaard Christensen. Hun er ph.d.-studerende ved Arbejdsmedicinsk Klinik i Aarhus og leder af projektet.

Selvom der er strammet en del op på brugen af styren, er det stadig et meget anvendt kemikalie i plastindustrien. Det bliver brugt til at bygge vindmøller, både, vinduer, kloakrør og så videre.

- Det er ikke realistisk helt at afskaffe styren. Men vi vil gerne have en bedre viden om, hvilke konsekvenser det har for helbredet. Vi er jo kun interesseret i, at ansatte i plastindustrien ikke bliver syge af at gå på arbejde, siger Helle Fabiansen, Miljøchef i Plastindustrien under DI.