TV der bevæger dig

650 flere ansatte på Kolding Sygehus

Kolding Sygehus skal frem til 2018 udbygges til et nyt akutsygehus. Antallet af ansatte skal forøges med 650, så der i 2020 bliver 2.700 medarbejdere på sygehuset.

Sådan kommer det udbyggede sygehus til at se ud.

Region Syddanmarks samlede investering i byggeriet bliver på 900 millioner kroner. Det omfatter blandt andet en akutmodtagelse og en ny sengebygning. I forvejen har sygehuset fået et mor-barn center.

Fuldt udbygget skal sygehuset modtage 36.000 skadestuepatienter og op mod 31.000 indlæggelser om året.

Udbygningen af sygehuset betyder, at kolonihaven Skovlyst nord for sygehuset skal flyttes. Kolding Kommune vil finde plads til 70 haver i nærheden.