72 års fængsel til 7 bagmænd i omfattende narko-sag

Retten i Kolding afsagde onsdag dom i en af de hidtil største narkosager i Danmark. 7 ud af 9 bagmænd blev kendt skyldige og fik tilsammen 72 års fængsel, samtidig med at flere blev udvist.

I alt otte mænd og en kvinde stod tiltalt for at producere og sælge skunk og amfetamin i forbindelse med, at de har drevet 13 skunklaboratorier fra Randers til Als og på Fyn. I TV SYDs område drejer det sig om Årre, Jelling, Horsens, Vejen, Christiansfeld, Nordborg og Lysabild på Als.

Anklageren havde på forhånd krævet mere end 100 års fængsel til de tiltalte, og selvom det ikke kom dertil, var der alligevel tale om adskillige års fængsel til de dømte.

En 32-årig vietnamesisk hoved-bagmand fra Kolding-området blev idømt 16 års fængsel og udvist for bestandig. Han blev bl.a. kendt skyldig i at have drevet i alt 13 skunklaboratorier i Jylland og på Fyn, hvorfra der i alt ville være blevet høstet 926,5 kg skunk, hvis ikke laboratorierne var blevet opdaget. Han blev også kendt skyldig i at have indsmuglet 10 kg amfetamin fra Holland til Danmark i januar 2013 sammen med to hollandske statsborgere.

De to hollandske statsborgere blev idømt henholdsvis 13 og 11 års fængsel.

Den ene hollandske statsborger blev idømt 13 års fængsel for at have deltaget i planlægningen og udførelsen af indsmuglingerne, mens den anden hollandske statsborger blev idømt fængsel i 11 år for at have medvirket som chauffør i indsmuglingen.

Desuden blev to mænd på 27 år fra Kolding-området begge idømt 8 års fængsel og udvisning for bestandig for at have medvirket til den omfattende produktion og afsætning af skunk.

Hovedbagmandens samlever, der er dansk statsborger, blev idømt 6 års fængsel - også for at have medvirket til den omfattende produktion og afsætning af skunk.

Endelig blev en 34-årig, der befandt sig illegalt i Danmark, idømt fængsel i 10 år og udvist for bestandig for at have medvirket til indsmugling af de 4,9 kg amfetaminolie og for forsøg på at raffinere det til amfetamin og for at have medvirket ved driften af skunklaboratorierne og afsætning af skunk.

Forsvaren anker alle syv domme, og anklageren har endnu ikke besluttet, om de to frifindelser tilsvarende skal ankes.

Se hele domsresumeet på domstol.dk