786 arbejdsskader anmeldt på ti år

De ansatte på LM Wind Power har i de seneste ti år anmeldt 786 arbejdsskader. Anmeldelserne fordeler sig med 323 erhvervssygdomssager og 463 ulykkestilfælde.

Beskæftigelsesministeren Inger Støjberg (V) rejste i dag tvivl om Arbejdstilsynets indsats over for LM Wind Power. Selvom Arbejdstilsynet har konstateret kemiske arbejdsmiljø-problemer, givet 31 påbud og politianmeldt virksomheden indtil flere gange - så kunne det være gjort bedre.

Det fremgår af en redegørelse til beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) fra Arbejdsskadestyrelsen og Arbejdstilsynet.

Arbejdsskadestyrelsen har anerkendt 51 af 323 anmeldelser om erhvervssygdomme. 261 sager er afvist, mens 11 er under behandling.

16 af de anerkendte sager har forbindelse til kemiske påvirkninger under arbejdet på LM Wind Power. For eksempel hudsygdomme og allergi.

Af de 463 anmeldelser om ulykker er der 292 anerkendt som arbejdsskader.

Der er anmeldt otte sager om formodet hjerneskade på grund af opløsningsmidlet styren. De er alle blevet afvist. Fire på grund af manglende svar fra de skadelidte. I fire tilfælde blev sagerne afvist, fordi der ikke blev konstateret hjerneskade på grund af gift.

Der er anmeldt tre sager om kræft, som også er afvist. Myndighederne kunne ikke finde en sammenhæng mellem kræften og påvirkningen fra styren.

Arbejdstilsynet har i de seneste ti år givet talrige påbud om at bringe arbejdsvilkårene i orden, og virksomheden har fået flere bøder. Den største var på 140.000 kroner.

Tog ikke ved lære

- Redegørelsen bekræfter, at LM Wind Power har haft alvorlige og tilbagevendende problemer med arbejdsmiljøet. Jeg synes, at virksomheden burde have taget ved lære, når Arbejdstilsynet har påpeget den samme type problemer år efter år, siger Inger Støjberg.

Ministeren ønsker at få redegørelse uddybet på en række punkter.

Hun vil have svar på, om Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen har reageret tilstrækkeligt håndfast og konsekvent over for virksomheden.

Hun vil også have klarlagt, hvordan det kan forebygges, at en virksomhed kan fortsætte år efter år med en farligt arbejdsmiljø.

Flere undersøgelser

Redegørelsen bliver fulgt op af en redegørelse for perioden 1995-1999 og senere af en redegørelse for perioden 1978-1994. Det skyldes, at tilsynsdokumenter fra før 2000 skal rekvireres hos Landsarkiverne.
 
Inger Støjberg tog sidst i februar initiativ til et samarbejde med virksomheden og de relevante faglige organisationer for at sikre, at arbejdsskader fra LM Wind Power bliver anmeldt til Arbejdsskadestyrelsen.

Samtidig bad ministeren Arbejdsskadestyrelsen etablere en taskforce, som skal behandle de anmeldte skader.

Du kan hente hele redegørelse på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Kommentar fra LM Wind Power

- Det fremgår af redegørelsens konklusioner, at der ikke har kunnet konstateres langtidsskader som kræft og hjerneskader som følge af udsættelse for styren ? begge er bekymringer, der tidligere er blevet bragt frem i pressen, siger LM Wind Power i en pressemeddelelse.

- Vi er stadig bekymrede for, at der kan være medarbejdere ? især tidligere ansatte ? som kan være bekymrede for at deres helbred er blevet påvirket af deres arbejde hos os. Vi fortsætter vores gode samarbejde med både myndigheder og eksterne rådgivere for at sikre, at alle sager bliver gennemgået, hvis det ikke allerede er tilfældet, siger Helle Larsen Andersen, kommunikationschef i LM Wind Power.

LM Wind Power afviser ikke, at der i løbet af de mere end 30 år, virksomheden har produceret vindmøllevinger, kan have været tilfælde, hvor der har været sager, der kunne have været håndteret anderledes eller hurtigere. Derfor fortsætter virksomheden sin egen kulegravning, og vil i dette arbejde naturligvis medtage konklusionerne fra redegørelsen fra Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen.

Arbejdsmiljø-rapport