Advarer mod alge-rens

Kolding Kommune advarer grundejere mod at lade deres tag behandle med algerens, som ikke er godkendt til formålet. Advarslen kommer efter, at en del fisk i weekenden blev fundet døde i to søer ved Almind.

Forureningen skyldes efter alt at dømme, at en række boligejere i en nærliggende boligforening har fået renset tage med et ikke-godkendt algebekæmpelsesmiddel.

- Ud fra de oplysninger, som vi har fået fra det firma, der stod for algebehandlingen, kan vi konstatere, at der formentlig er brugt et middel, som ikke er godkendt til formålet. Vi arbejder derfor ud fra en teori om, at en del af kemikalierne er skyllet ud i kloaksystemet og videre ud i søerne, oplyser miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen, Kolding Kommune.

I første omgang er udledningen fra søerne, som bruges som regnvandsbassiner, blevet afspærret, så det forurenede vand ikke slipper ud i Kolding Å-systemet. Desuden undersøger myndighederne, om regnvandsledningerne fra boligforeningen skal skylles igennem for at få fjernet det miljøskadelige stof.

- Miljøstyrelsen har kun godkendt et produkt, som firmaer må bruge til algebehandling af tage. Det hedder Algefri N. Hvis man hyrer et firma til at rense sit tag, er det vigtigt, at man spørger grundigt ind til, om det brugte middel er miljøgodkendt. Hvis man selv renser sit tag med kemikalier, skal man læse etiketten omhyggelig og sørge for, at midlet er godkendt til tagrensning, understreger Sten Bøgild Frandsen.

Risikoen for forurening skyldes, at der i rigtigt mange områder er lavet separerede kloaksystemer, således at regnvandsristene, som bl.a. modtager vand fra tag og tagrender, leder direkte ud i vandløbet.

- Tips om alger og mos på tag og murværk her

- Se de godkendte algebekæmpelsesmidler