TV der bevæger dig

Akutafdeling indviet

En ny akutafdeling på sygehuset i Kolding blev indviet i dag.

00:50

Kolding Sygehus' nye akutafdeling blev i dag indviet.

1 af 2

I fremtiden skal patienter, der skal til lægevagt, skadestue eller have andre akutte behandlinger i Kolding-område,t møde op i nyindrettede lokaler på sygehuset i Kolding.

I TV Syd's del af landet er der lignende store akut-afdelinger i Esbjerg, Aabenraa og Horsens.

Akutafdelingen modtager og plejer: Medicinske patienter, kardiologiske patienter, organkirurgiske patienter, ortopædkirurgiske patienter, karkirurgiske patienter og akut ambulante gynækologiske patienter.

Indlæggelsestiden i Akutafdelingen vil være max. 48 timer inden udskrivelse eller overflytning til almindelig sengeafdeling.