Arbejdsmiljøforsker: Ledelsen svigter

Arbejdsmiljøforsker, professor Henning Jørgensen, Aalborg Universitet, mener, at ledelsen på LM Wind Power hører hjemme i en længst forsvundet industrisamfund.

Han bygger sin udtalelse på, at talrige tidligere ansatte på LM Wind Power fortæller, at de ansatte stadig bliver forgiftet af opløsningsmidlet styren, selv om den første medarbejder døde af styrenforgiftning for 32 år siden.

Virksomheden har i de seneste år fået mange påbud fra Arbejdstilsynet om ikke at udsætte de ansatte for styrendampe. Som andre opløsningsmidler giver styren hjerneskader. Stoffet er også mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Ville ikke gøre noget

- Det her har foregået over en usædvanlig lang periode, og derfor bliver man da både overrasket og forstemt over, at man ikke kan få løst så alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Det er en virksomhed, som ikke ville gøre noget, og det overrasker mig, siger Henning Jørgensen.

Han mener, at ledelsen på virksomheden har svigtet.

- Det er ikke en ledelse, som man bør acceptere anno 2011, understreger han.

Topledelsen på LM Wind Power har endnu ikke kommenteret de mange anklager mod virksomheden.

Informationsmedarbejder Helle Larsen Andersen siger, at ledelsen løbende har arbejdet på at forbedre arbejdsmiljøet.

Arbejdet skulle stoppes

Fagforeningen 3F, der organiserer langt de fleste ansatte på LM Wind Power, mener, at også Arbejdstilsynet har svigtet.

- Når Arbejdstilsynet gang på gang har konstateret styrendampe over den sundhedsskadelige grænse, burde arbejdet være stoppet. Hvis loven ikke giver mulighed for det, bør loven laves om, siger næstformanden i 3F, Johnny Skovengaard.