Arbejdsretten: Hjemmehjælpere skal arbejde trods video-overvågning

Arbejdsretten har tirsdag afgjort en sag fra Kolding, hvor ansatte ved den kommunale hjemmepleje har nægtet at komme i en enkelt borgers hjem, fordi borgerens ægtefælle video-overvågede hjemmehjælperne.

Fagforbundet FOA havde afvist at ville pålægge sine medlemmer at udføre arbejdet i hjemmet under videoovervågning, og var derfor trukket i Arbejdsretten af KL på vegne af Kolding Kommune. 

Arbejdsretten fandt, at der ikke var tvingende grunde til at standse arbejdet, men frifandt FOA for at betale bod, sådan som Kolding Kommune havde krævet.

Forbundsformand for FOA, Mona Striib, mener, at afgørelsen fra Arbejdsretten kalder på en politisk stillingtagen til overvågning af hjemmehjælperes arbejde i private hjem.

Forbundsformand for FOA, Mona Striib.
Forbundsformand for FOA, Mona Striib.

- Der er stor signalværdi i, at vi ikke bliver idømt bod. Det er en halv sejr. Men det er skuffende, at vi ikke får fuldt medhold. Det er skandaløst, at vores medlemmer skal udsættes for truende adfærd og krænkende videoovervågning, når de udfører deres arbejde. Arbejdsrettens dom er derfor et vink med en vognstang om, at der er behov for en politisk stillingtagen til problemet, siger Mona Striib i en pressemeddelelse.

Konkret mener FOA, at kommunerne mangler positiv hjemmel til at beskytte medarbejderne mod krænkende video- og lydoptagelser, når deres arbejdsplads er i borgerens private hjem.

Sagen handler om en kvinde med behov for pleje, som medarbejderne i Kolding Kommune besøgte flere gange om dagen. Gennem længere tid havde kvindens ægtefælle opført sig truende og chikanøst over for personalet, og i foråret påbegyndte ægtefællen også videoovervågning af personalet, som indgik i chikanen.

Før sommerferien besluttede medarbejderne derfor, at de ikke ville sætte en fod i hjemmet før chikanen ophørte.

Usædvanligt: Slipper for bod

Arbejdsretten bemærker i sin dom, at arbejdsvægringen kun har omfattet arbejdet i det hjem, hvor video-overvågningen var opsat, og at de medarbejdere, der har nedlagt arbejdet i hjemmet, fortsat har udført deres arbejde i øvrigt ved hjemmeplejen. 

Derfor slipper FOA lidt usædvanligt for at betale bod for arbejdsvægringen.

Arbejdsretten finder desuden, at Kolding Kommune har udfoldet betydelige bestræbelser for at værne om medarbejdernes trivsel, hvilket også er anerkendt af de medarbejdere, der har afgivet forklaring om sagen.