TV der bevæger dig

Blæsten generer møllebyggerne

En brændt vindmølle ved Jordrup udenfor Kolding skal tages ned, men vejret volder problemer. Kranen har stået klar siden onsdag morgen, men vinden har været for stærk til, at vingerne kunne løftes af.

Den brandskadede mølle ved Jordrup.

Løftet sker i navet. Vingerne kan imidlertid svinge sidelæns og ramme tårnet, med mindre de styres med reb af folk på jorden, og det er umuligt, hvis det blæser for meget. Højeste tilladte vindhastighed er 10 meter per sekund i stødene, og den blev nået og nogle gange overskredet i løbet af formiddagen.

Prøver igen fredag

De fleste bolte, som holder vingerne, bliver skåret af med skærebrænder, og det arbejde fortsatte i løbet af torsdag. Kun de sidste bolte, der sidder i oversiden af kransen på navet, bliver skruet af på normal vis, og det sker først umiddelbart før næste forsøg, der finder sted i morgen. Nacellen (møllehatten) bliver fjernet lige efter. På grund af nacellens større vægt og mindre overflade er vinden mindre kritisk - den kan fjernes ved op til 12 sekundmeter vindstød
.
Der er tale om en Vestas mølle med en navhøjde på 66 meter og en rotor-diameter på 67 meter. Møllen er en af tre, som blev opstillet på Knudsbølvej udenfor Jordrup i januar 2001. Møllen brændte om aftenen d. 26. november sidste år. Elselskabet TreFor konstaterede en kortslutning kl. 21.37, og få minutter senere så folk på jorden, at møllen var omspændt af flammer.

Genbrugs-mølle

De første meldinger dagen efter branden lød på, at bremserne var løbet varme, men teknikere, som har været i den udbrændte nacelle, siger til TV SYD, at bremserne ikke bærer præg af overbelastning. Tværtimod ser de udmærkede ud, og i det hele taget er den forreste ende af nacellen ikke så stærkt præget af branden. De største skader er bagerst, siger teknikeren, som ikke ønsker sit navn frem.

Brandårsagen bliver først endeligt fastslået, når nacellen er kommet ned og er blevet undersøgt af Vestas´ eksperter.

Tårnet er blevet skadet i overfladen og øverste sektion bliver også afmonteret og sendt til fornyet sandblæsning. Vinger og nacelle bliver erstattet af dele fra en tilsvarende mølle, der tages ned i Tyskland. Forsikringen har fundet en egnet donormølle og betaler også regningen.