Borgere mobiliserer mod ny bro

Borgergrupper på begge sider af Lillebælt er gået i stilling for at bekæmpe en ny Lillebæltsbro til Kolding.

I Folketinget tegner der sig et flertal for en ny motorvej gennem Jylland fra syd fra Aalborg til Kolding langs Hærvejen, som skal aflaste den øst- og sydjyske motorvej.

Hærvejsmotorvejen skal fjerne 10.000-15.000 biler dagligt fra den nuværende motorvej.

Prognoser viser, at trafikken ved Vejle vil bryde sammen om 10-15 år, hvis der ikke sker noget drastisk.
 
En ny motorvej giver kun mening, hvis der anlægges en ny bro over Lillebælt fra Kolding til Fyn.

Naturen invalideres

Blandt forslagene er en forbindelse fra Stenderup Skov ved Kolding over Fønsskov og Gamborg Fjord til Svenstrup på Fyn.

Forslaget har mobiliseret borgere på begge sider af Lillebælt i Stenderuphage Gruppen og Føns-gruppen.

- Et sammenhængende landskab på begge sider af bæltet bliver skåret igennem af en larmende motorvej. Det vil invalidere store naturområder, siger direktør Paul Rasmussen, Stenderup-gruppen.

Gruppen holdt allerede sidste år et borgermøde, der samlede 300 modstandere af en ny Lillebæltsbro.

Gruppens hjemmeside.