Borgmester vil have eksperter til at vurdere sag om sygedagpenge

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) har bedt en række instanser om at se på sagen om, hvorvidt modtagere af sygedagpenge kan få genbehandlet deres sag, når den er over tre år gammel.

Det skriver borgmesteren i et opslag på Facebook, hvor han også bl.a. skriver:

Skal 117/3000 borgere eller måske endnu flere have genbehandlet deres sag, når den er over 3 år gammel?
Må vi det i forhold til forældelsesfristen? Kan vi overhovedet det ren lovgivningsmæssig og kan vi overhovedet finde sagerne, når de er mere end 5 år gamle?

Jeg kan ikke give klare svar på disse spørgsmål på det foreliggende grundlag. Eksperter udtaler sig både den ene og anden vej. At andre mener, at kunne det, uden at være oplyst på arbejdsmarkedsudvalgsmødet, syntes jeg er tankevækkende. Men i stedet for at angribe dem for at have en politisk mening og i stedet for at gå i medierne, med noget jeg ikke er sikker på, hvad er op og ned, så er jeg faktisk, som seriøs arbejdende borgmester optaget af, at økonomiudvalget og byrådet kan drøfte og træffe beslutning i sagen ud fra så oplyst et grundlag som muligt, i denne komplekse sag. Det er vores administration også. Derfor er KL kontaktet, ekstern advokat ved at se på sagen, minister kontaktet osv. Derfor er der og bliver der lyttet til de seriøse input.

Hele borgmesterens opslag på Facebook kan ses her: