Borgmestre kræver ligestilling for uddannelser i provinsen

Borgmestrene i Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Kolding ønsker, at der er samme pose penge til uddannelser, uanset hvor unge vælger at læse.

De fem borgmestre har skrevet til Kulturminister Per Stig Møller, hvor de gør opmærksom på, at de økonomiske tilskud til Kulturministeriets videregående uddannelser i København er væsentligt højere end tilskuddene til uddannelserne i provinsen.
?Vi mener, at uddannelser med samme lovgivning bør have det samme økonomiske tilskud til uddannelse og forskning, uanset om uddannelsesinstitutionen er placeret i København eller andre steder i landet,? hedder det i brevet.

Forskel på 10.000 kr. pr studerende

De økonomiske forhold er ikke helt sammenlignelige, men når tallene renses for forskel i huslejen, får for eksempel Designskolen Kolding 10.000 kr. mindre per studerende til undervisning og forskning end skolen i København.
De fem borgmestre opfordrer derfor Kulturministeren til at sikre økonomisk ligestilling mellem Kulturministeriets uddannelsesinstitutioner i forhandlingerne om den kommende fireårsaftale.
Det drejer sig om følgende uddannelser:
Arkitektskolen, Århus
Skuespillerskolen, Århus
Designskolen Kolding
Det Jyske Musikkonservatorium, Aalborg
Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole, Esbjerg og Odense