Brandfarlig aften

Torsdag skal mange af os ud og nyde synet af et Sankt Hans bål, men for nogen bliver aftenen alt andet en afslappende.

For Sankt Hans aften er en af de mest travle for brandvæsnet.
På en normal aften og nat rykker brandvæsenet ud til omkring 25 brande på landsplan. Sankt Hans aften ligger tallet i gennemsnit på ca. det dobbelte.
 
Her er enkelte råd fra brandmyndighederne, der kan forebygge ulykker:

Husk at vise hensyn til omgivelserne generelt, og vær opmærksom på, at smådyr kan have taget ophold i Skt. Hans bålet inden afbrænding. Det er derfor en god idé at flytte bålet kort tid før, det skal tændes.

Afstandskrav

Afbrænding af Sankt Hans bål skal ske i en afstand af mindst:

30 m fra alle bygninger med hårdt tag.

60 m fra brændbare markafgrøder.

200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale.

200 m fra stakke og andre oplag i det fri af let antændelige stoffer, større oplag af bearbejdet træ, plast, brændbar emballage o. lign. samt oplag af brandfarlige væsker, F-gas, trykbeholdere med brandfarlige gasser og overjordiske naturgasinstallationer.

200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.