Brud på spildevandsledning er nu repareret

Efter mange timers hårdt arbejde er det lykkes for Kolding Kommune at få styr på spildevandet.

BlueKolding har tirsdag klokken 18.30 meddelt, at det nu er lykkedes at få repareret hullet i spildevandsledningen.

Tilbage står nu, at den omstøbning som der er lavet, den skal hærde. Det forventes at tage omkring 10 timer.

Så hvis alt går vel kan BlueKolding altså igen rense spildevandet, som de plejer fra onsdag morgen.

Der vil dog fortsat gå omkring to døgn, før det er forsvarligt, at vinterbade eller sejle i kajak igen ved udmundingen af Kolding Å og i Kolding Fjord.

Der er en del fækale bakterier i det spildevand, der er løbet ud og det tager  tid, før vandet igen er rent nok.

Følg med her: BlueKoldings Facebook