TV der bevæger dig

Bygger midt i trafikalt knudepunkt

Vejdirektoratet er i gang med at udvide rundkørslen ved Kolding V. Rundkørslen er et trafikalt knudepunkt for to motorveje - og trafikken skal stadig flyde.

Den nye rundkørsels placering rundt om den gamle rundkørsel begynder at kunne ses. (foto: Bjarne Sig Jensen, Vejdirektoratet) Foto: Bjarne Sig Jensen

Det sidste element til cykelstitunnel vest for Stålvej nedsættes og særskilt kørespor mellem Stålvej og nordlig tilkørselsrampe til motorvejen tager form. (foto: vejdirektoratet) Foto: Bjarne Sig Jensen

1 af 2

Dagligt passeres byggepladsen af tusinder af biler. Den daglige trafik afvikles i den gamle rundkørsel, mens hele området udvides til en mere nutidig og væsentligt større rundkørsel.

Midterø på 110 meter

Den nye rundkørsel får en midterø på hele 110 meter. Det er mere end den store rundkørsel ved Kolding Ø.

Diameteren svarer til, at der næsten kan ligge en fodboldbane på midterøen.

Udfordring

- Det er en byggemæssig udfordring, at anlægge en stor rundkørsel uden om den eksisterende, og samtidig sikre tilfredsstillende trafikafvikling på et sted, hvor trafikanterne oplever kø i myldretiden, forklarer projektleder i Vejdirektoratet, Annette Jørgensen. Planlægning af anlægsarbejdet skal sikre, at trafikafviklingen sker uden større gener.

Cykelstitunneller

Trafikken kører som vanligt - med begrænsninger. til gengæld er en cykelsti lukket - og der er i disse dage blev sænket betonelementer til to cykelsti-tunneller.

Rundkørslen skal være færdig til sommer. Inden skal der køres 15.000 kubikmeter jord ind på midterøen. Den laves som en høj, så bilisterne ikke kan se gennem rundkørslen. Det øger erfaringsmæssigt sikkerheden. De mange kubikmeter jord er overskudsjord fra byggeriet. I den sidste del af 2013 vil midterøen blive beplantet.

Mere vejr