TV der bevæger dig

Danfoss-firma solgt

Danfoss-koncernen har solgt Danfoss Solutions A/S med 22 ansatte til Scanenergi A/S med afdelinger i Ikast, København og Kolding.

Administrerende direktør Michael Mikkelsen, Scanenergi A/S, kan se frem til et fortsat samarbejde med Danfoss.

Scanenergi kommer med købet op på godt 130 medarbejdere.

Virksomheden beskæftiger sig med energibesparelser i større virksomheder og industrianlæg.

Som del af købsaftalen skal Scanenergi videreføre en række energioptimeringsprojekter på Danfoss' fabrikker i både Danmark og udlandet. Derudover viderefører Scanenergi også Danfoss Solutions? øvrige projekter i både Danmark og udlandet.

- At Danfoss Koncernen vælger at arbejde sammen med os om energioptimering af en række af deres produktionsenheder, ser vi som en understregning af, at den ydelse, vi leverer, er effektiv og giver resultater, og vi glæder os til samarbejdet med Danfoss koncernen, siger Michael Mikkelsen, administrerende direktør i Scanenergi A/S.

Danfoss Solutions A/S er opstået som en knopskydning i Danfoss-koncernen, der primært laver klima- og energiløsninger.