Danmarks næststørste lystbådehavn er kommet et stort skridt nærmere

Planerne for Marina City i Kolding er blevet godkendt i Kystdirektoratet. Det glæder byens borgmester, at der er fremskridt i det store projekt, der bliver Danmarks næststørste lystbådehavn.

Nye boliger, grønne arealer og op mod 1.000 bådpladser kan blive en del af den nye lystbådehavn, Marina City, der skal etableres i Kolding.

Det har Kystdirektoratet godkendt, efter anlægstilladelsen til lystbådehavnen er givet, og det har skabt jubel hos borgmester Jørn Pedersen, Venstre.

- Jeg er superglad over, at vi nu har fået den længe ventede anlægstilladelse fra Kystdirektoratet. Det betyder jo, at projektet ikke er usikkert længere, siger borgmesteren.

Direktoratet begrunder godkendelsen med, ”at der ikke er væsentlige hensyn, der taler imod projektet”, står der skrevet i dokumentet til kommunen

Grundejere er imod

Det store projekt på sydsiden af Kolding Fjord har været omdiskuteret i årtier. Derfor vil der også være nogle, som ikke er tilfredse med udfaldet fra Kystdirektoratet, siger borgmesteren.

- Processen har været enorm lang, da vi jo gerne vil imødekomme så mange som muligt. Men når vi ønsker at sammenlægge to marinaer, er det jo desværre umuligt netop at imødekomme alle, siger Jørn Pedersen.

quote

Det her betyder, at vi får en bydel af verdensstandard.

Jørn Pedersen, borgmester, Venstre, Kolding

Blandt andet to grundejerforeninger Tved Nord og Rebæk Grundejerforening har klaget til Planklagenævnet, som afgjorde, at kommuneplanrammerne for Kolding Kommune ikke kunne give mulighed for at etablere boliger og offentlige opholdsområder ved Marina City.

Dertil oplyste kommunen, at afgørelsen byggede på den eksisterende kommuneplan. Kolding Kommune havde nemlig en anden plan i høring, eftersom en ny model i samarbejde med blandt andet Kystdirektoratet skulle udvikles. 

På et byrådsmøde i Kolding Kommune i januar i år vedtog et flertal i byrådet planerne om Marina City, hvor plangrundlaget var tilpasset og justeret efter forskellige høringer. 

Miljøminister på sagen

Når Marina City skal have plads til op til 1.000 bådpladser, kræver det, at der bliver gravet ud til et nyt havnebassin. Det medfører, at 360.000 kubikmeter havbund skal fjernes, og det skabte en strid mellem Kolding og Fredericia kommuner.

Det fik sidste sommer Christian Bro, Socialdemokratiet, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Fredericia Kommune, til at ærgre sig.

- Hvis Kolding vil udvikle en ny og bæredygtig bydel, så er det et dårligt udgangspunkt at smide sit affald inde ved nabokommunen, sagde han dengang til TV SYD.

Folketingspolitiker Karina Lorentzen, SF, gik også ind i debatten. Hun ville have miljøminister Lea Wermelin, Socialdemokratiet, til at kigge på sagen om de mange kubikmeter havbund.

Miljøministeren reagerede på sagen ved at få ministeriet til at lave en redegørelse om, hvordan deponeringen af materiale fra havbund kan ske natur- og miljømæssigt forsvarligt.

Sidste tilladelser mangler

Trods flere års diskussion om Danmarks næststørste lystbådehavn i Kolding er kommunen altså nu et skridt nærmere på at realisere Marina City.

Der mangler ifølge Jørn Pedersen enkelte tilladelser heriblandt en klaptilladelse, før alle planerne er godkendt.

Det er netop klaptilladelsen fra Miljøstyrelsen, som handler om de mange kubikmeter havbund – altså genplaceringen af det udgravede materiale. Tilladelsen skal give lov til at flytte havbund, fra der hvor den nye sejlrende og det nye havnebassin skal være.

Kommunen vedtog på byrådsmødet tilbage i januar, at genplaceringen kun kommer til at ske i vintermånederne for at tage hensyn til blandt andet ørreder i fjorden.

Selvom de sidste tilladelser mangler, ser borgmesteren frem til at åbne Marina City, der ifølge Jørn Pedersen vil gavne Kolding.

- Det her betyder jo, at vi får en bydel af verdensstandard. Det er et markant løft af Kolding, da folk vil komme hertil for at opleve og blive inspireret, men også bare for at spise en middag eller en is, siger han.

Første etape af Marina City skal efter planen stå færdig i 2023.