Det trækker ud med at få lukket stort brud på kloakledning

Bruddet på en kloakledning i Kolding er mere kompliceret end først antaget. Først en gang onsdag forventer BlueKolding, at hullet bliver lukket.

Siden mandag middag har kommunens miljøafdeling arbejdet med at få lukket hullet. Ledningen transporterer spildevand fra Kolding Åpark og ud til Centralrenseanlægget i Agtrup.

I samråd med eksperter er det besluttet at lave en omstøbning af lækagen med noget speciel beton, der hærder meget hurtigt. Med den viden BlueKolding har nu, betyder det, at selskabet regner med at kunne rense spildevand igen i løbet af det næste døgn. BlueKolding er det nye navn for Kolding Spildevand, der er Kolding Kommunes  miljø-, energi- og klimaselskab.

Spildevandet kan stadig for-renses. Det betyder, at  store partikler samt sand og fedt ikke ledes urenset ud i Kolding Fjord.

Det er muligt at følge med i hvordan arbejdet forløber på BlueKoldings Facebook.