TV der bevæger dig

DF: Riv Vonsild Mølle ned

Dansk Folkepartis Karina Adsbøl vil rive faldefærdig mølle ned. Men hvis den er belånt og ejeren siger nej tak, kan det blive umuligt. Nu presser hun boligministeren.

Vonsild Mølle er ikke så pæn mere som den har været.

Den ligger på Vonsildvej. Og pynter ikke. Faktisk synes folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, at den er så grim og dårlig vedligeholdt, at den burde rives ned.

Hun har derfor rettet henvendelse til by- og boligminister Carsten Hansen med et spørgsmål.

Ministeren bedes redegøre for hvordan man kan nedrive en ejendom eller andet hvis pant- og udlægshavere nægter at samtykke til det, og kan kommunen anmode ejeren af en bygning, til at indhente samtykke ved pant - eller udlægshavere, og hvilke muligheder har en kommune hvis pant eller udlægshavere nægter at give samtykke?

Hun siger til TV SYD:

- Jeg har rettet henvendelse til ministeren, fordi denne - og andre - bygninger skæmmer, og jeg gerne ser noget handling på området.

Det er så ærgerligt, at Vonsild Mølle skæmmer Vonsild by. Og desværre er det nok alt for dyrt at renovere den.

Karina Adsbøl vil presse boligministeren til at gør det lettere at nedrive faldefærdige bygninger mod ejerens ønske.

Udfordringen er, at det kan være endog meget svært at få gennemført en nedrivning, hvis ejeren ikke ønsker det, og hvis bygningen er belånt.

Boligministeren svarer:

?For så vidt angår spørgsmålet, om det har betydning for nedrivning, såfremt ejendommen er belånt, kan jeg oplyse, at pant- og udlægshavere skal inddrages. Beslutning om påbudt nedrivning skal skriftligt meddeles pant- og udlægshavere, jf. lovens § 77, stk.3. Ejeren skal indhente samtykke fra pant- og udlægshavere, stille sikkerhed eller indfri tinglyst lån og udlæg, da der ikke må ske en væsentlig forringelse af pantets værdi?

Karina Adsbøl vil dog fortsætte med at se på sagen:

- Jeg følger op med nye spørgsmål til by og boligministeren, siger hun til TV SYD.

Mest sete på tvsyd.dk