TV der bevæger dig

Ekstra regning på vej til Kolding Kommune

Kolding Kommune får måske en ekstra regning på 13 millioner kroner for en spildevandsafgift. Men beløbet er urimeligt, mener kommunen.

13 millioner kroner, det er, hvad Kolding Kommune har betalt for lidt i såkaldt vejafvandingsbidrag i årene 2007-2010.

Det mener i hvert fald Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som vil have modregnet beløbet i kommunens statsstøtte for fjerde kvartal i 2012.
 Men Kolding Kommune mener, at beløbet er regnet ud på et forkert grundlag.
 - Vejafvandingsbidraget dækker simpelthen, at vi må lade vejvandet i de områder af kommunen, hvor der er kloakeret, løbe i kloakken. Altså løbe i spildevandssystemet, siger formanden for Kolding Kommunes Teknik og Boligudvalg, Knud Erik Langhoff til
P4 Trekanten.
Som udgangspunkt siger reglerne, at en kommune skal betale op til 8 procent af spildevandsselskabets anlægsomkostninger, og her mener Konkurrence og Forbrugerstyrelsen altså, at Kolding Kommune har betalt 13.470.324 kroner for lidt i de tre år.