Endelig: Oprydningsarbejdet efter stormen overstået

Oprydningsarbejdet efter stormen har været omfattende. Først nu er det overstået.

Siden stormen den 28. oktober har eksempelvis Kolding kommune haft omkring 20 mand til at rydde op.

De er færdige nu.

Stormen har medført omkostninger.

- For Kolding Kommune har stormen alene i oprydningsomkostninger betydet en ekstra udgift på op imod 750.000 kroner, siger leder af Driftsafdelingen Henrik Sandager Nissen.

Grene og væltede træer er dels lavet om til brænde, dels til flis, der vil blive brugt som miljøvenlig ukrudtsbekæmper i plantebede rundt omkring i Kolding kommune.