Erhvervsakademi har fået halvt så mange kvote 2 ansøgere som sidste år

Kl. 12 i dag udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse. På Erhvervsakademi Kolding er der sket næsten en halvering af kvote 2 ansøgere .

På landsplan har 90.563 søgt om optagelse på en videregående uddannelse. Det er 3,7 procent færre end sidste år, og dermed knækker den kurve, der siden 2010 har været opadgående.

Den 1. marts var der deadline for at søge ind på kvote 2. På Erhvervsakademi Kolding er antallet af kvote 2 ansøgere faldet med 46 procent. Men det er der en forklaring på.

- Vi har reduceret antallet af udenlandske studerende med 49 procent, siger Niels Egelund, der er rektor på akademiet, til TV SYD.

Erhvervsakademi Kolding og tilsvarende uddannelsesinstitutioner indgik i marts en aftale med Uddannelses- og Forskningsministeriet om, at mindst 25 procent af pladserne på de engelsksprogede uddannelser skulle nedlægges fra 2017.

I Kolding tog man skridtet videre, og det er ifølge Niels Egelund forklaringen på det store fald i antallet af kvote 2 ansøgere.

- Vi er tilfredse. Og når man ser bort fra faldet af udenlandske ansøgere, er vi nogenlunde på det samme antal, siger Niels Egelund og fortæller, at der er ventelister på flere af akademiets uddannelser.

Og han oplever det lille fald i antallet af ansøgere som helt naturligt.

- Uddannelserne er generelt mere populære i de hårde tider, men nu hvor det går bedre, falder interessen også for uddannelser. De unge er mere tilbøjelige til at tage et ekstra sabbatår, og det er blevet nemmere at finde sig et arbejde uden at have en uddannelse, siger Niels Egelund.

Her ses udviklingen i antallet af kvote 2 ansøgere på uddannelser i Syd- og Sønderjylland.

20162017
Syddansk Universitet3.5083.954
UC Syddanmark Esbjerg-Haderslev17681769
Erhvervsakademi Kolding365198
Erhvervsakademi Sydvest314363
VIA University College63786371
Designskolen Kolding220244
Fredericia Maskinmesterskole1921

Antallet af kvote 2 ansøgninger er ikke et udtryk for uddannelsens samlede antal ansøgere. Ansøgere bliver også optaget via kvote 1. Onsdag udløb fristen for at søge ind på en videregående uddannelse via kvote 1.