Ewii: Direktør fratræder - formand vil ikke uddybe

Efter gensidig overenskomst er bestyrelsen og administrerende direktør i EWII Knud Steen Larsen tirsdag blevet enige om, at Knud Steen Larsen fratræder dags dato.

Bestyrelsen i EWII modtog på et bestyrelsesmødet tirsdag en grundig juridisk ekstern redegørelse vedrørende de faktuelle og juridiske forhold i sagen omkring en påstået dobbeltrolle, skriver EWII i en pressemeddelse. Men hverken den eller dyre sponsorrejser med familie har ført til afskeden. 

Bestyrelsesformand, Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm,(S) afviser at begrunde, hvad der har ført til bruddet. Sagerne er afsluttet, og bestyrelsen har taget det til efterretning, at der ikke er foregået noget ulovligt.

- Når redegørelsen siger, at der ikke er foregået noget ulovligt, hvorfor opsiger I så samarbejdet?

- Det har jeg ikke yderligere kommentarer til. Det er en del af aftalen, at det er efter gensidig overenskomst med Knud Steen Larsen, at vores samarbejde ophører, svarer Steen Dahlstrøm.

Han afviser, at spørgsmålet om inhabilitet og sponsorrejser har betydet noget.  

- De to sager har vi fået en redegørelse for, at der er ikke nogen kritikpunkter i den anledning. Så det har vi bare taget til efterretning - og har afsluttet sagerne, siger Steen Dahlstrøm og gentager, at det er efter gensidig overenskomst, at direktøren fratræder.  

Konklusionen på redegørelsen er, at der ikke er handlet i strid med nogen regler fra Knud Steen Larsens side - herunder habilitetsregler - og at koncernens omfattende compliance-programmer fungerer tilfredsstillende, hedder det i pressemeddelelsen.

Bestyrelsen tog den juridiske redegørelse til efterretning. Herudover blev der redegjort for forholdet vedrørende de i pressen omtalte netværksrejser. Bestyrelsen tog også denne redegørelse til efterretning. Bestyrelsen har således bragt disse sager til endelig afslutning.

Bestyrelsen konstituerede herefter økonomidirektør Jens Christian Sørensen som midlertidig administrerende direktør i EWII Koncernen. 

Middelfarts borgmester Steen Dahlstrøm, (S), om direktørens farvel. 
TV SYD fra mandag.