Færre møder giver flere undervisnings-timer

Halvt så mange møder giver næste år 20.000 ekstra undervisningstimer i Koldings skoler.

Lærere og ledelse i Kolding Kommune har sammen fundet vej til effektiviseringer i skolerne, så de kan undervise omkring 20.000 timer mere næste skoleår. Konsekvensen for lærerne er færre møder, men ingen mister deres job, for tiden skal bruges på mere undervisning. Med aftalen undgår lærerne fortsat en tidskrævende konkret optælling af den enkelte arbejdstid.

- Vi ønsker at smidiggøre lærernes tjenestetid, ligesom lærerne skal have støtte, så de kan rumme så mange børn som muligt i normalundervisningen, når det giver mening i forhold til barnets behov. Så arbejdskraften sættes ind, hvor det pædagogiske behov er, siger børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen, der ikke lægger skjul på sit ønske om at effektivisere skolernes mødekultur og bruge timerne på mere undervisning.

Svarer til 12 lærer-stillinger

Børne- og uddannelsesforvaltningen og Kolding Lærerkreds har lavet en lokalaftale for skoleåret 2011/12. De frigjorte timer, der svarer til 12 lærerstillinger, skal bruges på at fastholde så mange børn som muligt i normalundervisning i stedet for specialundervisning. Timerne er øremærket til børn med særlige behov, to lærere til en klasse osv.