TV der bevæger dig

Fimm skal blive i Vamdrup

Vestre Landsret har i dag stadfæstet beslutningen om, at den seks-årige thailandske dreng Fimm ikke skal udvises, men blive hos sin stedfar i Vamdrup.

02:43

Vestre Landsret støtter afgørelsen fra retten i Kolding.

1 af 2

Dermed hører flere måneders juridisk tovtrækkeri om drengens fremtid op. Vestre Landsret i Viborg har dermed stadfæstet dommen fra Retten i Kolding den 6. februar, da det blev besluttet, at Fimm kunne blive hos sin stedfar Ole Heegaard i Vamdrup, mens der skulle foretages yderligere undersøgelser omkring den 15-årige storesøster Thipsuda.

Formandens afgørelse

Udlændingenævnet valgte at anke afgørelsen fra Byretten til Vestre Landsret, men siden er det via justitsminister Morten Bødskov (S) kommet frem, at afgørelsen om anken ene og alene blev truffet af Udlændingenævnets formand uden samråd med nævnets øvrige medlemmer.

Udlændingemyndighederne havde i første omgang inddraget børnenes opholdstilladelse, fordi deres mor, der er fra Thailand, og hendes danske mand havde ophævet samlivet, hvorefter moren rejste hjem til Thailand uden børnene.

Om tirsdagens stadfæstelse siger Landsretten:

- Under hensyn til drengens alder ved ankomsten til Danmark kan han ikke have nogen erindring om Thailand, og hele hans forestillingsverden må derfor anses for knyttet til Danmark. Som anført af byretten må den danske mand anses for at være drengens primære omsorgsperson.

Principiel sag

SF´s integrations- og udlændingeordfører Karina Lorentzen er tilfreds med, at Vestre Landsret har stadfæstet beslutningen om at den seksårige Fimm får lov at blive i Danmark.

Karina Lorentzen har ikke tidligere ville kommentere selve sagen, fordi Folketinget normalt er tilbageholdende med at kommentere på sager, der verserer ved domstolene.

Karina Lorentzen mener, det er godt, at sagen nu er prøvet ved flere instanser. Det er første gang, at retten tager stilling til en sag, hvor den biologiske forælder rejser hjem til sit oprindelsesland og efterlader et barn hos en stedforældre. Sagens udfald får derfor betydning for andre, fremtidige sager.

-Sagen er meget principiel, fordi vi aldrig er stødt på en lignende sag. Det er godt, at den nu på familiens initiativ er blevet prøvet, siger Karina Lorentzen.