TV der bevæger dig

Flere penge til bedre rengøring skal stoppe smitte

Regeringen, Enhedslisten og SF har som et led i deres finanslovsaftale lavet en aftale om at bruge 1.1 milliard på bedre kvalitet i sundhedsvæsnet. Her bliver der bl.a. sat ekstra fokus på forbedret hygiejne som en direkte følge af TV SYDs fokus på manglende hygiejne på sygehusene.

00:27

Foto: TV SYD Foto: TV SYD

1 af 2

Det oplyser Ministeriet for Sundhed og forebyggelse til TV SYD. Med serien STOP SMITTEN beskrev TV SYD iforåret, at bedre rengøring på sygehuse kunne forhindre at patienter fik infektioner efter indlæggelser.

De 1,1 milliard kr. skal bruges til bedre kvalitet via synlighed og åbenhed om resultater, hedder det i aftalen.

Det skal ske gennem et nationalt kvalitetsprogram med vægt på resultater og som motiverer personalet. Delelementer er bl.a. synlighed om resultater, udbredelse af viden om bedste praksis, eksperter skal støtte kvalitetsudviklingen på sygehusafdelinger, pulje til belønning af kvalitet og fokus på forbedret rengøring og hygiejne.

Mest sete på tvsyd.dk