Forkert mærkning af farlig last koster hollandsk vognmand dyrt

52.000 kroner koster det en hollandsk vognmand, at han kørte gennem Jylland med en farlig last, der var mærket forkert.

Tungvognscenter Syd kontrollerede torsdag den 28. december en hollandsk lastbil, der kom kørende på E45 mod syd ved Kolding. Chaufføren i lastbilen havde et håndskrevet fragtbrev, hvor der stod, at han i sin tilkoblede kølesættevogn transporterede 24 palletanke indeholdende stoffet cymel.

Da cymel ikke er et kendt stof, blev sættevognen åbnet. Palletankene i vognen var stillet sådan, at alle mærkesedler med oplysninger lastens indhold vendte ind mod hinanden. Derfor var de svære at aflæse, og da der lugtede kraftigt af noget brandbart, undersøgte politiet dem nærmere. 

På palletankenes fare-sedler fremgik det, at der i stedet var tale om opløsningsmidlet xylene, der skal transporteres som farligt gods, og da lastbilen ikke var mærket med farligt gods-skilte, var der tale om en overtrædelse af den Europæiske konvention om international transport af farligt gods, ADR-konventionen.

Chaufføren fortalte politiet, at han om natten havde været med færgen fra Oslo til Frederikshavn. Færgeselskabet kunne oplyse, at lasten ikke havde været anmeldt som farligt gods. Det var en overtrædelse af loven om sikkerhed til søs, jævnfør IMDG-reglerne, der stiller krav om emballering, mærkning og opbevaring af farligt gods til søs.

Den nærmere efterforskning viste, at chaufføren, der selv er vognmand, medbragte et farligt gods-bevis, ligesom han havde skriftlige anvisninger, ildslukkere, og diverse sikkerhedsudstyr med i lastbilen.

Med baggrund i de nævnte overtrædelser blev chaufføren præsenteret for et samlet bødekrav på 52.000 kroner, nemlig 40.000 kroner for ikke at anmelde transport af farligt gods til færgeselskabet,8000 kroner for manglende afmærkning af køretøjet og 4000 kroner for manglende transportdokument. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Chaufføren erkendte forseelsen og betalte bøden på stedet. Efter at have afmærket køretøjet og fremskaffet et gyldigt transportdokument, kunne han fortsætte kørslen mod Holland.