TV der bevæger dig

Forsøg med kørsel i nødspor ved Kolding

Kørsel i nødsporet bliver lovligt på nogle motorvejsstrækninger i fremtiden.

03:29

1 af 2

Kører du nord om Kolding hver dag? Fremover får du bedre plads til at komme frem. Regeringens finanslovsudspil lægger op til et forsøg, hvor nødsporet kan bruges som kørespor mellem tilslutningsanlæggene på tre delstrækninger.

Det er på E45 i nordgående retning omkring Bramdrupdam at nødsporene kan bruges i fremtiden.

Regeringens udspil, som fremsættes i dag, sætter næsten 40 mio. kr. af til at forbedre køreforholdene på strækningen. De skal blandt andet bruges til bekæmpelse af flaskehalse og etablering af nødlommer for hver 500 meter.

Forsøget forventes gennemført i 2015.