TV der bevæger dig

Første spadestik til akut-sygehus i Kolding

Regionsrådsformand Carl Holst tog fredag ved middagstid det første spadestik til udbygningen af Kolding Sygehus.

Byggeriet er allerede i gang, og delprojekter som Mor-Barn Centret og kapellet er allerede færdige og i brug.

De næstebyggefaser, som indebærer hovedindgang, Fælles Akutmodtagelse (FAM) og ikke mindst etableringen af en 5-etagers sengebygning oven på den eksisterende hovedgang.

Akutsygehuset i Kolding skal være centrum for 300.000 borgeres pludseligt opståede skader og sygdomme.

Det er her, borgerne bliver bragt hen, når ambulancerne eller lægehelikopterne rykker ud, og tingene skal gå stærkt. Et akutsygehus har et team af speciallæger og andet sundhedspersonale, der døgnet rundt kan diagnosticere patienter og sætte en behandling i gang.