Fyrede lærere har fået tilbudt job igen

Naturlig afgang og tidlig efterløn i lærerstaben har klaret sagen for Kolding Kommune, der har nedlagt 85 lærerstillinger ud af godt 800 fuldtidsstillinger.  

Når skolerne i Kolding Kommune den 9. august tager hul på det nye skoleår, er der stadig 85 færre lærere end sidste år, der skal varetage undervisningen af eleverne. Men ikke desto mindre har alle de lærere, der blev præsenteret for en fyreseddel tidligere på året, fået tilbudt et nyt job i kommunen, og det har mange takket ja til. Andre har fået jo i andre kommuner. Derudover er der ansat en håndfuld nye lærere i kommunen.

Naturlig afgang - og tidlig efterløn

Denne udgang af fyringsrunden skyldes først og fremmest naturlig afgang i lærerstaben ? men også at nogle lærere valgte at gå på efterløn tidligere, end de måske oprindelig havde tænkt sig, da fyringerne stod på. Andre har fået job andre steder i kommunens skolevæsen.

Færre timer til eleverne

Reduktionen i antallet af lærere betyder, at den enkelte elev i det kommende skoleår kan se frem til at modtage færre undervisningstimer end tidligere, for skolerne i Kolding Kommune er fremover kun forpligtet af lovens minimumstimetal. Undtaget er dog de tre yngste årgange, hvor der er fastsat et større minimum.

Byråd ville spare

Da Kolding Byråd sidste efterår vedtog budgettet for 2010 indebar det en betydelig reduktion af  lærestaben i kommunen. Cirka 85 lærerstillinger skulle nedlægges, og derfor modtog mange lærere en opsigelse omkring årsskiftet med virkning fra denne sommer.