TV der bevæger dig

Henstand skal hjælpe byggeri

Folk, der vil bygge nyt i Kolding, kan vente tre år med at betale kloak-bidrag. Kolding Spildevands bestyrelse har på den måde ønsket at give en økonomisk håndsrækning til byggerier.

Kolding Spildevand vil hjælpe byggeriet ved at yde henstand. Biledet her er fra TV SYDs nye bygger i ved Kolding Syd, som nu er ved at være klar til rejsegilde....

- Vi vil gerne lette virksomhedernes finansieringsomkostninger i forbindelse med køb og byggemodning af grund til nyt erhvervsbyggeri, siger bestyrelsesformand Iver Pedersen. Vi synes, det er et godt signal i disse tider, hvor vi alle skal gøre en ekstra indsats for at arbejde os ud af krisen.

Tidligere skulle tilslutningsafgiften til kloak betale i forbindelse med byggemodningen. Nu kan bygherren vente med at betale til bygningen er opført og tilsluttet det offentlige kloaknet.

Det kan de spare

Iver Pedersen giver følgende eksempel på, hvad de nye regler kommer til at betyde i forbindelse med et nyt erhvervsbyggeri:

- En virksomhed køber 5.000 kvadratmeter jord af Kolding Kommune i Industri Nord. Der betales 695.000 kr. for grunden. Hertil kommer så tilslutningsafgiften til kloak på 292.312 kr. Med de nye regler får virksomheden altså i dette eksempel henstand med betaling af ca. 30 pct. af omkostningerne i op til 3 år.