TV der bevæger dig

Hjerneskadet har ventet ni måneder på en egnet bolig

Kolding Kommune henviste udviklingshæmmet kvinde til bosteder, som ikke vil have hende. Frustrerede forældre venter på svar fra Ankestyrelsen.

00:54

46-årige Mette Rohwer Petersen blev udviklingshæmmet som spæd og har i 23 år boet i et bofællesskab med ligestillede. Men efter et fald sidder hun i kørestol og har i ni måneder boet i Koldings døgnrehabilitering, som ellers er et midlertidigt tilbud. Video: Nicklas Palner, TV SYD

Birthe Rohwer har klaget til Ankestyrelsen over Kolding Kommunes manglende evne til at finde en bolig til datteren Mette, som er udviklingshæmmet og sidder i kørestol. Foto: Nicklas Palner, TV SYD

1 af 2

Den 46-årige Mette Rohwer Petersen blev hjerneskadet kort efter fødslen. Derfor har hun i 23 år boet i en lejlighed i Kolding med omfattende hjemmehjælp. Tæt på venner og familie.

Men i september sidste år var hun og familien på ferie på Kos. Her blev Mette Rohwer syg og er siden faldet, så hun har brug for en kørestol. Derfor kan hun ikke bo i sin lejlighed, hvor badeværelset ikke er stort nok til en kørestol, en lift og to hjælpere.

Ni måneder senere er der ikke fundet en egnet bolig til hende. I stedet bor hun i kommunens døgnrehabiliteringscenter, hvor hun ikke trives.

Afslag på plejebolig

Nu venter hendes mor, Birthe Rohwer, på svar på en klage til Ankestyrelsen.

- Vi ansøgte om en plejebolig til Mette, men det afslog Kolding Kommune, og derfor har vi klaget til Ankestyrelsen. Kommunen har i stedet henvist til en stribe fuldstændigt ubrugelige botilbud. Blandt andet til bosteder, hvor man slet ikke vil lade Mette bo, siger Birthe Rohwer til TV SYD.

Tre fejlskud

Birthe Rohwer fortæller, at kommunen satte datteren på venteliste til bostedet Ryttermarksvej. Men på bostedets hjemmeside beskrives målgruppen som ”18 til 85 år (autismespektrum, angst, depression, personlighedsforstyrrelse, andre psykiske vanskeligheder)”

Det ville være synd for Mette, hvis hun skulle bo sammen med mennesker, som lider af angst og personlighedsforstyrrelser.

Birthe Rohwer, mor til Mette, som er hjerneskadet. 

- Vi tog uanmeldt ud for at se en af lejlighederne, men vi måtte ikke komme ind, for det er sted for stofmisbrugere og unge, som skærer i sig selv. Her passer Mette jo slet ikke ind. De sagde til os, at det ville være synd for Mette, hvis hun skulle bo sammen med mennesker, som lider af angst og personlighedsforstyrrelser, siger Birthe Rohwer.

Nej tak til Djursland

Hendes datter er også blevet henvist til Center for Senhjerneskade og et bosted på Djursland. 

- Vi besøgte hjerneskade-centeret, men det er for voksne, som har fået en hjerneskade sent i livet, og Mette fik jo sin hjerneskade kort efter fødslen. Så de vil ikke have hende dér. Og et bosted på Djursland dur ikke, når vi og hendes venner bor i Kolding, og min mand og jeg har rundet 70 år. Vi vil jo gerne kunne besøge Mette, som vi plejer, siger Birthe Rohwer.

Afviser fejl

Annette Lund, som er senior- og sundhedsdirektør i Kolding Kommune, mener ikke, en plejebolig er en god ide i Mette Rohwers situation.

- Vi vurderer, at Mette har brug for pædagogisk støtte, og derfor er et plejehjem ikke det rigtige tilbud til Mette. Gennemsnitsalderen på vores plejehjem 82 år, og Mette er 46 år. Efter min mening er det fuldstændig forkert, hvis vi vil tilbyde en bolig på et plejehjem, det er ikke at varetage Mettes tarv, siger Annette Lund. 

Du siger, hun er for ung til at bo sammen med ældre. Men I mener, godt hun kan bo sammen med misbrugere, selvskadere og folk med andre typer hjerneskader end den, Mette har. Hvorfor det?

- Det er helt almindeligt i sager som Mettes, at man bliver tilbudt flere forskellige ting, før vi finder det helt rigtige sted, siger Annette Lund. 

Kommunen: Mette mistrives

Så her, ni måneder senere, venter parterne på at få svar fra Ankestyrelsen. Mens Mette Rohwer ifølge Kolding Kommune mistrives i centret for døgnrehabilitering, hvor hun bor nu.

Kommunen skal sikre sig på anden vis at give borgeren den nødvendige hjælp

Ankestyrelsen i svar til Kolding Kommune

Derfor bad kommunen i februar Ankestyrelsen om at hastebehandle sagen, men det afviste styrelsen:

”Det forhold, at kommunen oplyser, at borgeren mistrives, kan ikke begrunde hastebehandling, idet kommunen skal sikre sig på anden vis at give borgeren den nødvendige hjælp”, lød det i Ankestyrelsens svar.

Kritik fra LEV

Det er ikke usædvanligt, at kommunerne har svært ved at finde egnede boliger til handicappede borgere. Det siger LEV's landsformand Anni Sørensen til TV SYD. 

- Det er desværre et kendt problem, at nogle kommuner ikke sætter sig ind i borgerens problem, men måske har en større interesse i at få fyldt tomme pladser op. Det er dybt problematisk, at et menneske med handicap ikke kan få lov til at få større indflydelse på, hvor vedkommende gerne vil bo, siger Anni Sørensen. 

Mest sete på tvsyd.dk