TV der bevæger dig

HK Sydjylland har skaffet medlemmer over 30 millioner

I 2014 har HK Sydjylland på vegne af medlemmerne inddrevet 30.654.820 kroner fra Lønmodtagernes Garantifond og i sager mod arbejdsgivere. Beløbet er fordelt på i alt 382 personsager og i gennemsnit er det lidt over 80.000 kroner til hvert medlem.

De 30,6 millioner kroner er lidt mindre end i 2013, og det skyldes blandt andet et fald i antallet af konkurser i 2014.

I alt 10,1 millioner kroner har HK Sydjylland i 2014 hjulpet medlemmerne med at hente ud af Lønmodtagernes Garantifond. Den træder til og sikrer de ansattes løn, når en arbejdsgiver må dreje nøglen om i en konkurs.

Hvad angår erstatninger i faglige sager, godtgørelser og efterbetalinger af løn, pensionsbidrag, feriepenge med mere skaffede HK Sydjylland 20,5 millioner kroner til medlemmerne i 2014. Heraf kom 15,2 millioner fra arbejdsgivere på det private arbejdsmarked, mens offentlige ar-bejdsgivere måtte punge ud med i alt 5,3 millioner kroner.

- I den bedste af alle verdener var tallet 0, for det ville betyde, at der ikke var nogen problemer overhovedet ude på arbejdspladserne. Men sådan er det desværre ikke, siger Ole Kjær, formand for HK Sydjylland.