TV der bevæger dig

Høj elevtilfredshed er vigtig for Hansenberg

En høj elevtilfredshed er vigtig for Hansenberg, der er i hård konkurrence med andre erhvervsskoler om de unges interesse og gunst.

04:42

1 af 2

Eleverne på Hansenberg skal derfor udfylde et spørgeskema, hvor de blandt andet skal vurdere lærerne på en skala fra 0 til 10, hvor 10 er det bedste, skriver Lokalavisen Kolding.

Falder sådan en besvarelse ud med minimum 75 procent positive svar i gennemsnit, kan læreren vælge mellem to arbejdsformer. Fuld tilstedeværelse uden betalt frokostpause eller meningsfuld tilstedeværelse med betalt frokostpause, hvor læreren selv tilrettelægger sin arbejdsdag.

Er besvarelsen mindre end til 75 procent positiv, ryger læreren på fuld tilstedeværelse uden betalt frokostpause.

Denne metode for at opnår større elevtilfredshed har mødt kritik blandt en del af skolens lærere, der mener, at de bliver udsat for forskelsbehandling.

Morten Lehmann, der er bestyrelsesformand for Hansenberg fremhæver, at loven som udgangspunkt giver skolen mulighed for at kræve at at alle lærere har fuld tilstedeværelse.

- Men vi har i bestyrelsen sat nogle mål om gode resultater på skolen og det vurderer vi, at vi kan få på den her måde. Det er vigtigt at vi har høj elevtilfredshed ellers får vi ingen søgning til skolen. Men selvfølgelig er det ikke godt hvis der er mange lærere der er utilfredse, så det skal vi have set på, siger Morten Lehmann Bestyrelsesformand Hansenberg til TV SYD.

- Se mere om Hansenberg og uddannelserne her

Mest sete på tvsyd.dk