TV der bevæger dig

I kø for at lovliggøre byggeri

Flere end 3000 borgere har henvendt sig til Kolding Kommunes byggesagsafdeling siden 1. september for at spørge til, hvordan til- og ombygninger kan lovliggøres.

00:24

350 har lettet samvittigheden og har ansøgt om at få lovliggjort om- og tilbygninger i Kolding kommune.

1 af 2

350 ansøgninger ligger allerede i kø på forvaltningen, efter at kommunen har varslet, at den vil gennemgå alle 38.000 ejendomme i kommune.

Og samtidig har kommunen varslet, at gebyret for uanmeldt byggeri vil stige væsentligt.

Fire mio. kr. ekstra

De 350 byggesager, som indtil nu er dukket op, giver kommunen en forventet indtægt på fire mio. kr. om året alene i ejendomsskat og bloktilskud fra staten.

Hver anden

Erfaringer fra andre kommuner, bl.a. Sønderborg, tyder på, at op mod hver anden husejer har lavet om - eller tilbygninger, som ikke er registreret i BBR-registret.