TV der bevæger dig

Jobbutik i ghetto-område

Jobcenter Kolding åbnede mandag en ny jobbutik i området ved Skovparken og Skovvejen, som er med på socialministerets ghetto-liste.

01:58

Jobbutikken i Koldings nordlige udkant lukkede op i dag. Foto: ARKIV

1 af 2

Butikken ligger på adressen Lærkevej 21. Her er to jobkonsulenter ansat til at betjene de arbejdsløse fra området i foreløbig et år.

Statstilskud

Det er ghetto-aftalen mellem Kolding Kommune og socialministeriets, som betaler for jobbutikken. Aftalen udløser et ekstra statstilskud på 2,7 mio. kr., som skal bruges på kultur- og fritidstilbud, styrkelse af foreningslivet og beboerdemokrati og altså beskæftigelsesforantaltninger.

Penge følger med

Det er især beboere med anden etnisk baggrund, man vil i kontakt med gennem etablering af jobbutikken. Ud over generel rådgivning og vejledning i jobsøgning skal de to medarbejdere sætte fokus på uddannelse og fritidsjob for unge.

Kommunen håber på, at de trygge, lokale rammer sammen med inddragelse af kendte aktører som de boligsociale medarbejdere vil få flere til at søge rådgivning og gå fra passiv forsørgelse til job eller videregående uddannelse.

Kolding Kommunes politikere er principielt lidt kede af, at Skovparken/Skovvejen er med på regeringens ghettolandkort. På den anden side følger der gode penge med i kategoriseringen, og som borgmester Jørn Pedersen udtrykker det, "er det glædeligt, at vi nu står med en initiativaftale med mange gode indsatspunkter i".

Mest sete på tvsyd.dk