Karina Adsbøl er ny formand for Folketingets Ligestillingsudvalg

DFs ligestillingsordfører, Karina Adsbøl, er netop blevet udpeget til ny formand for Folketingets Ligestillingsudvalg.

Karina Adsbøl har siddet i Folketinget siden valget i september 2011,  valgt i  Kolding Sydkreds - og hun glæder sig over den nye post:

-Jeg må desværre sige, at der er nok at tage fat på. For eksempel oplever vi i de såkaldte parallelsamfund, at der er folk, som mener, at kvinder og mænd ikke er lige meget værd. At der er mænd, som nægter at trykke kvinder i hånden. At der findes vold og undertrykkelse i Danmark, som hver dag rammer kvinder med indvandrerbaggrund her i Danmark. At der i visse miljøer foregår massiv social kontrol, som er direkte årsag til forskelsbehandling mellem kønnene. At der på landsplan blot er 31 pladser i krisecentre til mænd. At det halter med at sikre ligestilling for mennesker med handicap og så videre, siger Karina Adsbøl i en pressemeddelelse fra Dansk Folkeparti.

Karina Adsbøl afløser den konservative Mette Abildgaard.

Desuden bliver Hans Kristian Skibby medlem af Folketingets Retsudvalg i stedet for Kenneth Kristensen Berth, og endelig udtræder Hans Kristian Skibby af Miljø- og Fødevareudvalget til fordel for Rasmus Jarlov (K).