TV der bevæger dig

Kolding Kommune ansætter 75 nye lærere

Når eleverne i Kolding Kommune efter sommerferien slår skolebøgerne op, vil der i Kolding Kommunes skolevæsen stå 75 nye ansigter ved katederet.

Der vil i klasseværelserne i Kolding Kommune være 75 nye lærere efter sommerferien

35 af ansættelserne er sket som følge af pensioneringer, barsler, flytninger, men de resterende fyrre er ansat som følge af lockouten.

Under forårets lockout sparede kommunen 22 millioner på lærerløn. De penge skal i det kommende skoleår bruges til at give eleverne de timer, de mistede under lockouten.

- Det er en rigtig vindersituation. Det er dejligt, at vi som kommune kan medvirke til, at de mange unge lærere, der brænder efter at komme i gang i folkeskolen nu har fået mulighed for det. Det er godt for lærerne. Det er godt for skolerne, som får en god kombination af erfarne lærere og nye lærere. Og det er ikke mindst godt for eleverne siger børne- og uddannelsesdirektør Ib Hansen

Mest sete på tvsyd.dk