TV der bevæger dig

Kolding Kommune holder borgermøde om ulven

Kolding kommune vil holde et borgermøde for at informere om, hvordan man skal forholde sig efter, at det er blevet fastslået en ulv har været på spil meget nær boligområder og børne-institutioner.

Foto: Maiken Skov

Tid og sted for borgermødet er ikke fastsat endnu, da de involverede ulve-eksperter fra Naturstyrelsen skal have fundet et hul i deres kalender.

Borgmester Jørn Pedersen betegner det som "fascinerende", at ulven efter knap 200 års fravær er tilbage i Danmark. Men han anerkender, at nogle mennesker føler sig utrygge ved ulven, selv om eksperterne nedtoner faren og peger på, at risikoen for angreb er forsvindende lille.

- En del mennesker nærer en instinktiv frygt for ulven. Den skal vi naturligvis anerkende. Derfor har vi med det samme taget kontakt til Naturstyrelsen for at høre, hvordan vi som kommune skal forholde os. Vi har også allerede aftalt at holde et informationsmøde, hvor eksperter fra Naturstyrelsen kommer og fortæller om ulven og svarer på spørgsmål fra borgerne. Jeg håber et sådant møde kan være med til at aflive nogle myter, siger Jørn Pedersen.

Kolding Kommune har også med det samme taget kontakt til bl.a. daginstitutioner, som grænser op til Kolding Skov, for at fortælle dem om besøget af ulven. Efter at have snakket med eksperterne i Naturstyrelsen er det dog kommunens budskab, at der ikke er nogen grund til at være bange for at tage på skovtur.

På Naturstyrelsens hjemmeside findes der et helt tema om ulven. Her kan man bl.a. læse, hvad man skal gøre, hvis det usandsynlige skulle ske, at man møder en ulv. Blandt andet anbefales det, at man hæver stemmen, klapper i hænderne og laver store fagter med armene, hvilket vil få de fleste ulve til hurtigt at forsvinde.

- Se naturstyrelsens tema om ulve her