Oversigt

Kolding og Fredericia godkender ny Naturpark Lillebælt-plan

De tre byråd bag Naturpark Lillebælt, Kolding, Fredericia og Middelfart kommuner, havde i maj og juni en ny naturparkplan i høring i otte uger. I den forbindelse er der kommet en lang række høringssvar, som gav anledning til mindre justeringer og tilføjelser til planen.

Derfor er planen nu sendt til godkendelse i de tre byråd og i Fredericia og Kolding kommuner har man godkendt den nye fireårige plan for Naturpark Lillebælt. Jørn Chemnitz (SF), der er formand for Natur, Miljø og Klima-udvalget i Kolding Kommune glæder sig over de mange borgerbidrag i den nye plan.

- Vi kan se i vores bopælsanalyse, at noget af det, der trækker, er vores blå og grønne beliggenhed. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på det, siger han.

Nedslag i den nye plan

I Fredericia Kommune har man blandt andet følgende nye input til den nye plan for Naturpark Lillebælt 2023-2027:

  • Madsbyparken kommer inden for naturparkens afgræsning

  • Nyt projekt om Skærbæk Fiskerimuseum

  • Nyt projekt om sammenhængende kystnær sti langs Fredericias kystlinje

  • Nyt projekt om tanghaver ved Skærbæk Strandpark/Børup Sande

  • Nyt projekt om snorkelsti ved Skærbæk Strandpark/Børup Sande

I Kolding Kommune har man blandt andet følgende fokus i den nye plan:

  • De lokale biblioteker anvendes som en del af formidlingen af den maritime kystkultur

  • Virksomhedssamarbejdet udvides til også at omfatte konkrete aftaler og samarbejder med landbrugserhvervet og spildevandselskaberne

  • Partnere for et "Bælt i Balance" får større fokus på plast i havet

  • Naturparken skal facilitere debatter om havmiljøet, eks. baseret på nyeste viden og i samarbejder med forskere

  • Natur for alle, et projekt, der i samarbejde med handicaporganisationerne, skaber større synlighed om handicappedes muligheder for oplevelser i naturen