Kolding sænker rådighedsbeløb

Besparelser på flygtninge kommer til at ramme alle på kontanthjælp i Kolding.

Kolding Kommune vil sætte det vejledende rådighedsbeløb kraftigt ned. Rådighedsbeløbet er de penge, som en person skal leve for efter husleje og andre faste udgifter er betalt. Formålet er at gøre det sværere at få hjælp til enkeltudgifter, hvis du modtager sociale ydelser.

Eksempelvis kan en enlig kontanthjælpsmodtager over 30 år få ekstra hjælp, hvis hans rådighedsbeløb er lavere end 3.300 kroner om måneden - fremover er der kun hjælp at hente, hvis rådighedsbeløbet er lavere end 2.000 kroner om måneden.

For et ægtepar eller samlevende par er rådighedsbeløbet i dag 6.200 kroner - det skal fremover skæres ned til 3.800 kroner.

Stramningerne kommer som følge af, at beløbene til flygtninge er sat ned, så det ikke længere er er så attraktivt at søge til Danmark. Men konsekvensen er, at spareøvelsen også skal gælde alle andre på kontanthjælp, da der ikke må gøres forskel på folk.