TV der bevæger dig

Kolding-skoler renses for miljøgift

Lyshøjskolen og på Bramdrup Skole i Kolding Kommune skal nu renses og holdes under skærpet overvågning, fordi der er målt for høj koncentration af miljøgiften PCB i dele af bygningerne.

Skolen er ramt af fortidens synder.

- Der er ikke noget alarmerende i de koncentrationer, der er konstateret på de to skoler. Vi har været i kontakt med embedslægen for at få hans vurdering af problemet. Herfra lyder meldingen, at det ikke er forbundet med nogen akut sundhedsfare at bruge skolen, og at vi i øvrigt rådes til at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen, siger afdelingsleder Michael Pagaard, Kolding Kommune.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der bliver gjort mere rent og udluftningen forbedres gennem ventilation eller hyppig åbning af vinduer. Senest om to år skal kilderne til forureningen fjernes.

Opsamles i støv

Michael Pagaard oplyser, at PCB kan opsamles i støv, så der skal gøres rent på skolerne efter en metode, der også anvendes mod støvallergi.

Lærerne skal også sørge for udluftning i fem-ti minutter i hvert frikvarter.

Kommunen går sideløbende i gang med at spore kilderne til forureningen.

PCB blev brugt i byggematerialer som for eksempel fugemasse, lim i termoruder og maling fra 1950 og frem til 1977, da stoffet blev forbudt i nybyggeri.

Alle kommuner skal gennemgå deres bygninger for miljøgiften.

PCB er en forkortelse af Poly-Chlorede Biphenyler. Dampe fra PCB giver ikke en akut forgiftning, men over flere år kan PCB i høje koncentrationer påvirke hormon-, immun- og centralnervesystemet og forringe forplantningsevnen. Nogle typer PCB mistænkes også for at være kræftfremkaldende.

Myndighederne har oprettet en PCB-guide.