Kolding til kamp mod oversvømmelser

172 områder i Kolding Kommune er truet af oversvømmelser, når det regner kraftigt. Det vil kommunen gøre noget ved.

Det viser en kortlægning af kommunen.

Kommunen vil blandt lave regnvandsbassiner.

I første omgang prioriteres 25 særligt udsatte områder i kommunen.

Baggrunden er klimaprognoser.

Ifølge DMI vil mængden af sne og regn stige op til ti procent frem til 2050, der kommer flere kraftige storme og skybrud, og havniveauet vil stige.