Kolding undgår vand i gaderne

Borgerne i Kolding Kommune ser foreløbigt ud til at slippe forholdsvist let uden om det kommende varsel om forhøjet vandstand. Det vurderer byens beredskab fredag middag.

Stormen Bodil har presset store mængder vand rundt i havene, og det resulterer nu i stærkt stigende vandstand i flere områder. DMI har udsendt varsel om forhøjet vandstand, men prognosen for Kolding ser foreløbigt fornuftigt ud.

Således varsler den seneste prognose at vandstanden vil toppe ved midnatstide, og det med en vandstand på 94 centimeter over normal daglig vande. Det ventes derefter at vandstanden falder hurtigt.

For at perspektivere de 94 centimeter, oplyser Beredskabet i Kolding Kommune, at der i Kolding skal være en vandstand på mere end 120 cm over daglig vande, før situationen kan blive kritisk.

Såfremt prognosen ændrer sig mærkbart i negativ retning, vil der komme nye informationer til borgerne på Kolding Kommunes hjemmeside..