TV der bevæger dig

Kommune: Vil du med os ned i kloakken?

Borgerne i Kolding Kommune får nu en usædvanlig invitation. Et besøg i en af byens kloakker. Temaet er monsterregn.

Kommunen vil gerne fortælle, hvad den gør for at forebygge de voldsomme følger af klimaforandringerne. Det sker med en tur gennem et 172 meter langt rør.

- Røret skal i nær fremtid udgøre et gigantisk, underjordisk rørbassin til spildevand. Det nye rørbassin er en vigtig del af kampen mod monsterregnen, oplyser direktøren for Kolding Spildevand, Per Holm.

Lokale oversvømmelser

Monsterregn er den populære betegnelse for de meget kraftige skybrud, der laver lokale oversvømmelser. Senest i Lystrup ved Århus.

Rørbassinet kan rumme 913 kubikmeter vand. Røret kan i forbindelse med skybrud lukkes, så det holder vand tilbage fra den øvrige del af

kloaksystemet. På den måde kan langt de fleste oversvømmelser i området forebygges.

Arrangementet foregår lørdag den 15. september.