TV der bevæger dig

Kommune vil ikke udbetale sygedagpenge trods dom

117 borgere i Kolding får ikke deres sygedagpenge tilbage, selvom dagpengene er frataget borgerne på et forkert grundlag.

Du får ikke dine sygedagpenge tilbage, hvis de blev ulovligt frataget før november 2012.

Du får ikke dine sygedagpenge tilbage, hvis de blev ulovligt frataget før november 2012. Foto: ARKIV

Du får ikke dine sygedagpenge tilbage, hvis de blev ulovligt frataget før november 2012.

1 af 3

Borgere, der før november 2012 har fået frataget deres sygepenge på et forkert grundlag, får ikke pengene tilbage. Det har et flertal i arbejdsmarkedsudvalget i Kolding byråd besluttet onsdag.

Det får nu SF's folketingskandidat Karina Lorentzen Dehnhardt til at gå ind i sagen.

-Det er dog det styggeste. Først fratager Kolding Kommune syge borgere deres penge, trækker sagen i langdrag, hvorefter et borgerligt flertal vælger at bruge en forældelsesfrist for at undgå at betale borgerne deres penge tilbage, selvom der er faldet dom om at de skal, skriver SF´s folketingskandidat Karina Lorentzen Dehnhardt i en pressemeddelelse til TV SYD.

Hun har fået SF på  Christiansborg til at rejse sagen overfor social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) og justitsminister Søren Pind (V).

-Det kan simpelthen ikke passe, at kommunen og politikerne kan behandle syge mennesker sådan. Borgerne skal have deres penge igen. Hvis dette er lovligt, så må loven laves om, skriver Karina Lorentzen Dehnhardt.

Folketingsmedlem Christian Rabjerg Madsen (S) går også ind i sagen med spørgsmål til social- og indenrigsministeren.

- Det er både forkert og kynisk, at det borgerlige flertal bestående af V og K i Kolding Kommunes byråd ser stort på højesteretsdom, og undlader at udbetale de sygedagpenge, som syge borgere i Kolding har højesterets ord for, er deres, skriver Christian Rabjerg Madsen i en pressemeddelse til TV SYD.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) ønsker ikke på nuværende tidspunkt at kommentere beslutningen, da han ikke kender alle detaljerne i sagen. Disse får han forelagt på et Økonomiudvalgsmøde i næste uge.  

Det betyder det for Kolding Kommune:

  • Kolding Kommune anslår, at der fra november 2012 til november 2015 vil være tale om 200 til 300 sager, som skal genoptages.
  • Den konkrete sag, som har medført praksisændringen, er tilbage fra 2009. Kolding Kommune er i stand til at identificere i alt 117 lignende sager. Samtlige 117 sager vil alle være forældede, idet ingen af de andre borgere har anlagt lignende retssager. De 117 lignende sager skønnes at ville koste i omegnen af 11,7 millioner kr. alene i efterbetaling af sygedagpenge.
  • Kommunaldirektøren foreslår, at forældelseslovens almindelige frist på tre år bringes i anvendelse, og at udvalget godkender den anbefalende handle- og kommunikationsplan. Og det var altså det forslag, som Konservative og Venstre besluttede at gå med til ved et udvalgsmøde onsdag aften.

Højesterets dom kort:

  • Det er en dom i en sag mellem Ankestyrelsen og Fagbundet 3F, der ligger til grund for sagen.
  • Konkret omhandler dommen muligheden for at træffe afgørelser med tilbagevirkende kraft. Højesteret fastslår, at der skal være truffet en gyldig afgørelse, før det er muligt at stoppe udbetaling af en ydelse, og der skal være en klar hjemmel i lovgivningen, før afgørelsen kan tillægges tilbagevirkende kraft.
  • Tidligere har kommunerne praktiseret at stoppe udbetalingen af sygedagpenge på revurderingstidspunktet. Fremadrettet må man ikke længere automatisk standse udbetaling af sygedagpenge på revurderingstidspunktet (ved 22 uger) eller ved udløbet af en af forlængelsesmulighederne. Udbetaling af sygedagpenge kan første standses, når der er truffet en gyldig afgørelse.
  •  Afgørelsen er gældende for alle kommuner – og dermed ikke kun Kolding Kommune. Sagen, der har ført til ovenstående dom, handler dog om en borger i Kolding Kommune. Den konkrete sag, som har medført praksisændringen, er tilbage fra 2009.