TV der bevæger dig

Kommuner sætter ind mod misbrugssager

De mange sager om misbrug af børn får nu kommunernes familieafdelinger til at opruste. De nedsætter særlige grupper af socialrådgivere til at tage sig af underretningerne.

05:36

I 2011 har Kolding Kommune haft 933 underretninger om mistrivsel af børn.

1 af 2

Det er blandt andet sket i Kolding Kommune. Her er der siden kommune-sammenlægningen i 2007 sket en tredobling i antallet af underretninger fra borgere, lærere og pædagoger om børns mistrivsel i kommunen.

Det er blandt andet den voksende bunke af indberetninger, der nu får Kolding Kommune til at nedsætte en socialrådgivergruppe, der skal tage imod underretninger om mishandling af børn.

- Vi kan se, at der igennem tid er sket en meget stor stigning i antallet af underretninger, og der er også et stort fokus på at sikre en tidlig indsats. Det har vi vurderet, at vi vil gøre bedst ved at lave et forkontor, hvor alle henvendelser starter, siger Tine Roos Nørgaard, formand for Socialudvalget i Kolding Kommune.

Alene i 2011 var der 933 underretninger. 75 procent af dem blev sendt videre til sagsbehandlere, mens de resterende 25 procent af underretningerne aldrig blev til sager.

Ifølge Tine Roos Nørgaard er der en stor fordel ved at oprette et fast kontor i Kolding Kommune, der tager sig af underretningerne.

- Det gør, at vi er sikre på at alle underretninger og henvendelser bliver behandlet ensartet, siger hun og fortsætter:

- Det her særlige fokus gør også, at vi kan få stoppet nogle sager, inden de udvikler sig til familiesager, og vi kan lave forebyggende arbejde i stedet.

Kolding Kommune er ikke den første kommune i vores del af landet, der opruster på børnevelfærdsområdet. Også i Vejle, Varde og Esbjerg har kommunerne nedsat lignende udvalg.