TV der bevæger dig

Kursus for kratluskere

Et kursus i Kolding for medlemmer af Danmarks Naturfredningsforening skal bide landmændene i haserne.

Danmarks Naturfredningsforenings kamp for miljøet bliver nu mere effektiv. Et nyt kursus skal lære foreningens aktive frivillige at blive hurtigere og bedre til at tage stilling i sager om naturfredning. Det sker også fordi det koster foreningen penge hver gang den indsender en klage.

Husdyr og følsom natur

Ofte er det husdyrbrugssager, som de frivillige skal granske, men hvad betyder det egentlig?
-Hvis en landmand eksempelvis skal anlægge en ny stald eller gylletank, må han søge tilladelse først. Vi har mulighed for at se godkendelsen igennem, og komme med indsigelser hvis der ligger følsom natur i nærheden, siger Therese Nissen.
 

Komplicerede sager

Sådan en sag er kompliceret, og fylder typisk flere hundrede sider, der er meget, der skal tages højde for, og netop derfor afholder Therese Nissen et kursus, der skal skærpe de frivillige kræfter.
-Vi har et kursus på fredag i Kolding, hvor vi vil opnå, at vores lokale frivillige bliver hurtigere til at læse en husdyrgodkendelse.